Privacy beleid 2022

Welkom bij High Class Escort Service Pink Sheets! Het is onze missie om voor u een onvergetelijke ervaring te verzorgen. Om een boeking voor u te kunnen verzorgen vragen wij u wat persoonlijke gegevens aan ons door te geven. Natuurlijk begrijpen wij dat uw privacy belangrijk voor u is, wij zullen ons daarom ten alle tijden inspannen om uw (persoons)gegevens discreet en met vertrouwen te behandelen.

Wanneer past Pink Sheets het privacy beleid toe?

Als u gebruik wilt maken van de dienstverlening van Pink Sheets dient u contact met ons op te nemen middels email, telefoon, WhatsApp of het boekingsformulier. Op alle informatie die voortvloeit uit bovenstaande contactmogelijkheden is het privacy beleid van toepassing.

Welke informatie verzamelt Pink Sheets?

Als u contact met ons opneemt dan levert u tijdens dit contactmoment zelf informatie bij ons aan. Tevens maken wij gebruik van openbare bronnen en verifiëren wij de door u verstrekte informatie later bij onze high-class escortdames. Het is niet toegestaan om onjuiste informatie aan ons te verstrekken. Indien u  onjuiste of onvolledige informatie aan ons verstrekt houden wij ons het recht voor om een boeking te annuleren of niet met u overeen te komen. Als uw boekingsaanvraag wordt gehonoreerd door ons en wij met u daadwerkelijk een boeking overeenkomen, verzamelen wij de volgende informatie: uw naam, uw contactgegevens (e-mail en telefoonnummer), uw leeftijd en uw persoonlijke voorkeuren. Indien mogelijk verzamelen wij ook wat aanvullende informatie over u als persoon. Indien uw boekingsaanvraag niet gehonoreerd kan worden door ons en aldus niet resulteert in een daadwerkelijke boeking, bewaren wij alleen uw e-mailadres en andere correspondentie.

Voor welke doeleinden verzamelen en verwerken wij persoonlijke gegevens?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens om onderstaande redenen:

  • Om voor u een passende match te maken met een of meerdere van onze prachtige high-class escortdames;
  • Om een boeking voor u op de perfecte manier samen te stellen;
  • Om eventuele toekomstige boekingen te optimaliseren;
  • Om de persoonlijke veiligheid en de gezondheid van onze high-class escortdames te beschermen;
  • Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde informatie te verzamelen.

Alle persoonlijke informatie die door ons verzameld en verwerkt wordt, wordt nimmer verwerkt of verzamelt voor andere doeleinden dan het naar beste kunnen verzorgen en uitvoeren van onze dienstverlening. Wij zullen nimmer contact met u initiëren, tenzij hier een dringende reden voor is.

Hoe lang bewaart Pink Sheets uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonlijke informatie gedurende de periode dat wij deze nodig hebben voor de doelstellingen beschreven in de bovenstaande alinea. De Nederlandse wetgeving verplicht ons bovendien om dergelijke informatie minimaal 7 jaar te bewaren. Nochtans worden uw gegevens na 3 jaar geanonimiseerd. Indien in het verleden sprake is geweest van ongewenst gedrag gericht aan onze onderneming of gericht aan een of meerdere van onze high-class escortdames kunnen wij uw gegevens eveneens langer bewaren dan de wettelijke bewaartermijn. Dit doen wij om onze onderneming te beschermen.

Het delen van persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden binnen onze onderneming niet gedeeld, mits dit strikt noodzakelijk is om uitvoering te geven aan uw boekingsaanvraag of indien de veiligheid van een of meerdere van onze high-class escortdames in gevaar is.

Hoe beschermt Pink Sheets uw persoonsgegevens?

Voor zover dat van ons gevergd kan worden zullen wij ons ten alle tijden inspannen om naar alle redelijkheid en billijkheid uw persoonsgegevens en aanverwante informatie te beschermen. Wij hechten veel waarde aan discretie en privacy en baseren ons beleid dan ook op deze kernwaarden. Wij maken net als vele andere websites gebruik van cookies. Dit is nodig voor een optimale beleving van onze website. Helaas is het niet mogelijk om gegevensoverdracht of opslag via internet met een 100% veiligheid garantie te verzekeren.

De rechten omtrent privacy

Volgens de Nederlandse toepasselijke privacy wetgeving heeft u ten alle tijden recht op het inzien van uw persoonsgegevens en aanverwante informatie die wij van u in ons bezit hebben. Als u van mening bent dat de gegevens die Pink Sheets in het bezit heeft onjuist zijn, kunt u een verzoek indienen via het contact formulier om uw gegevens aan te laten passen. Als er volgens u geen gegronde redenen bestaan voor het feit dat wij uw persoonsgegevens bewaren of verwerken kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in zijn geheel of gedeeltelijk te laten wissen.

Wijzigingen in de wetgeving

Momenteel wordt er nog veel gesleuteld aan een waterdichte privacywet, dit kan resulteren in meerdere aanpassingen van ons privacy beleid. Wijzigingen kunt u vinden op onze website. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u altijd contact met ons op nemen.